تحت بیحسی موضعی پیوندهای موی دهنده از نواری در ناحیه 10 که از نظر ژنتیکی همیشه قادر به رشد هستند برداشته می شود . سپس نواحی گیرنده در ناحیه طاس سر ایجاد می گردند . بهر حال پیوندهای موی دهنده به دقت تهیه و به واحدهای کوچکی که معمولاً شامل 1 ، 2 یا 3 فولیکول مو می باشند جدا می گردند و سپس به دقت در نواحی گیردنده جایگزین می گردند ناحیه دهنده در پشت سر غیر قابل دیدن است و محل برش در مدت کوتاهی بهبودی کامل می یابد . موها پس از گذشت 48 ساعت قابل شستشو بوده و پس از آن قابلیت شستشوی روزانه دارند . بخیه ها در ناحیه عمل پس از 10-14 روز برداشته می شوند معمولاً 3 تا 5 ماه بعد موهای پیوند شده شروع به رشد می کنند و تا آخر عمر به رشد خود به اندازه نیم اینچ درماه ادامه می دهند . بهترین تراکم پس از پیوند مو یک سال پس از پیوند مو دیده می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید