در تکنیک کاهش پوست سر ، ناحیۀ طاس سر به روش جراحی برداشته می شود و نواحی مجاور حاوی مو به هم نزدیک می شوند . این تکنیک برای طاسی فرق سر بکار می رود و ممکن است به عنوان جایگزینی برای پیوند مو در این ناحیه استفاده شود . این تکنیک جهت ریزش مو در جلوی سر بکار نمی رود و پیوند مو در این ناحیه می بایست انجام شود . امروزه فقط 5% جراحان هنوز از تکنیک کاهش پوست سر استفاده می کنند یک دلیل این است که اسکار در این روش قابل پیش بینی نیست .

/ 0 نظر / 12 بازدید