تقویت موی سر و بلند شدن ان

1. اب کنجد که با فشار کوبیدن گرفته شده باشد بر سر مالیده و ماساژ دهید.

2. مالیدن اب لیموی تازه بر موی سر حتی از طاسی هم جلوگیری میکند.

 

برای تقویت موی سر و جلوگیری از ریزش

1. اگر موی سر را با اب شاهی ماساژ دهید بسیار مفید است .

2. جوشانده اکلیل الجبیل بصورت دقیق تهیه گردد و سر را با ان ماساژ دهید

3. نوشیدن دم کرده اویشن و حتی برای مالیدن بر روی پوست و موی سر به نسبت 60 گرم انرا در یک لیتر اب جوشانده وحاصل راصاف کرده وانرا هفته ای چند مرتبه برموی سر خود بمالید.

4. جوشانده غلیظی ار ریشه بابا ادم را تهیه نموده و هفته ای چند مرتبه بر موی سر خود بمالید

/ 0 نظر / 13 بازدید