سلنیم سولفاید و زینک پریتیون در صورتی که مدام استفاده شوند باعث ریزش مو و شکنندگی مو میشوند پس بهتر است برای درمان شوره سر از این شامپوها بطور مداوم استفاده نشود. بهتر است وقتی با استفاده از این شامپوها و درمان شوره با دارو. این شامپو هر یک هفته تا ده روز یک بار برای جلوگیری از ایجاد شوره استفاده شود. ..

/ 0 نظر / 5 بازدید