مو در حالت طبیعی حدود نیم اینچ ( هر اینچ 5/2 cm ) در ماه رشد می کند و برای مدت 1000 روز به رشد خود ادامه می دهد ( فاز اناژن ) سپس وارد مرحله کوتاه کاتاژن میشود که دراین مرحله استراحت می کند ، طول مدت این مرحله 100 روز می باشد و پس از آن وارد فاز سوم به نام تلوژن می شود . این چرخه بطور مداوم تکرار می شود بطوریکه 90 % موها در فاز آناژن و 10 % موها در فاز تلوژن در هر زمانی بسر می برند . بزرگسالان بطور متوسط 000/100 مو دارند . بهر حال در طول زندگی 25 % مردان بصورت مشخص طاس می شوند ، 25 % ریزش موی مختصر پیدا می کنند و 50 % باقیمانده بین این دو حالت هستند . عکس پایین یک موی طبیعی در بدن (غیر از سر ) را نشان میدهد که فازآناژن آن چندین ماه طول می کشد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٤