1. اقلیما و سفید اب دو قسمت + زاج نیم قسمت در اب برگ شاهدانه خیس کرده و پس از کندن مو بمالید . 2. اب نارنج + کف دریا + زاج + اقلیما و سریچ را کوبیده در اب انجیر حل کرده بمالید . 3. خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته و بمالید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧