-1در نظر گرفتن فرم صورت (بیضی، گرد، مربع، مستطیل، مثلث، به شکل قلب (مثلث معکوس) لوزی. -2جنس مو و شکل ظاهری مو، -3سن و موقعیت اجتماعی شخص، -4توجه به پرپشتی و کم‏پشتی موها، -5چاقی یا لاغری شخص، -6رعایت کردن میل و خواسته مشتری با راهنمائی آرایشگر، -7رعایت فاصله مناسب به نحوی که آرایشگر بتواند با تسلط کامل کار خود را انجام دهد، -8طرز صحیح ایستادن آرایشگر به شکلی که از نظر بدنی حالت قائم استخوان‏بندی او تغیر نکند، -9تمیز و نم‏دار بودن موها هنگام کوپ، تقسیم‏بندی صحیح مو جهت کوپ مورد نظر، -11معمولا قبل از کوپ باید موها را شست و شو داد و با حوله 13آب اضافی آن را گرفت به طوری که حالت و فرم طبیعی موها کاملا مشخص گردد. زیرا فرم و حالت طبیعی مو جهت انجام کوپ کاملا ضروری است، -12به کار بردن وسائل کار مناسب (تیغ، قیجی، شانه، ماشین موزنی) جهت انواع کوپ و طرز صحیح استفاده و نگه‏داشتن آنها در دست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٥