برای نروئیدن مو

1.      اقلیما و سفید اب دو قسمت + زاج نیم قسمت در اب برگ شاهدانه خیس کرده و پس از کندن مو بمالید .

2.      اب نارنج + کف دریا + زاج + اقلیما و سریچ را کوبیده در اب انجیر حل کرده بمالید .

3.      خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته و بمالید .


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥