تقویت موی سر و بلند شدن ان

1. اب کنجد که با فشار کوبیدن گرفته شده باشد بر سر مالیده و ماساژ دهید.

2. مالیدن اب لیموی تازه بر موی سر حتی از طاسی هم جلوگیری میکند.


 

برای تقویت موی سر و جلوگیری از ریزش

1. اگر موی سر را با اب شاهی ماساژ دهید بسیار مفید است .

2. جوشانده اکلیل الجبیل بصورت دقیق تهیه گردد و سر را با ان ماساژ دهید

3. نوشیدن دم کرده اویشن و حتی برای مالیدن بر روی پوست و موی سر به نسبت 60 گرم انرا در یک لیتر اب جوشانده وحاصل راصاف کرده وانرا هفته ای چند مرتبه برموی سر خود بمالید.

4. جوشانده غلیظی ار ریشه بابا ادم را تهیه نموده و هفته ای چند مرتبه بر موی سر خود بمالید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

برای رفع طاسی سر و جلوگیری از ریزش موی سر

1. نوشیدن دم کرده گیاه افسنطین هفته ای چندین فنجان بسیار مفید است.

2. مالیدن اب لیمو به پوست سر بسیار نافع است.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

خورد شدن یا شکستن موها
  1. مرمکی 5 گرم نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده ، جوشانده و به مو بمالید .
  2. 5 عدد سیر را در 5 گرم گل گندم جوشانده کمی سرکه اضافه نموده و روزانه سر را بشوئید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

برای نروئیدن مو

1.      اقلیما و سفید اب دو قسمت + زاج نیم قسمت در اب برگ شاهدانه خیس کرده و پس از کندن مو بمالید .

2.      اب نارنج + کف دریا + زاج + اقلیما و سریچ را کوبیده در اب انجیر حل کرده بمالید .

3.      خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته و بمالید .


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

برای موخوره یا مولیسک یا ریزش قطعه ای مو

1.      با استفاده از تربد 5 گرم + غاریقون 5 گرم هردو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا میل کنید و بعداً

تخم ترب 15 گرم تخم شب 10گرم + ریشه ایرسا 20 گرم را نرم کوبیده 10 روز صبح ناشتا با عسل میل کنید و بعد از ان مقداری گل قند میل کنید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

برای جلدی مو

1.      روغن کنجد برای براق کردن موی سر بسیار مفید است و بهترین روغن هاست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥

 

برای محکم نمودن ریشه مو
چنانچه خاکستر پر سیاوشان را در روغن مورد مخلوط نموده بر موی سر بمالید بسیار مفید است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٥